Postulaty dotyczące edukacji głuchych po kontroli NIK

Dziś odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem. Tematem spotkania było omówienie wyników kontroli „Edukacja Głuchych i Niedosłyszących Dzieci i Młodzieży” przeprowadzonej przez NIK. Mam nadzieję, że z tego spotkania wynikną konkretne zmiany w edukacji. W trakcie spotkania poruszono wiele tematów, między innymi podsumowano wyniki kontroli NIK w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnokształcących, w których uczą się osoby z uszkodzonym słuchem. Jednym z najważniejszych postulatów pokontrolnych jest ten odnoszący się do kompetencji komunikacyjnych nauczycieli – muszą być dwujęzyczni tzn. biegle posługiwać się polskim językiem migowym i językiem polskim. Ponadto podręczniki szkolne w PJM powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla nauczycieli, uczniów i rodziców na zasadzie wolnej licencji. Poruszono również potrzebę przygotowania materiałów w PJM, takich jak filmy, teatry, bajki czy historyjki dla przedszkolaków.