Historia

Działanie na rzecz innych mamy we krwi, w sumie od zawsze angażowaliśmy się w różnorodne projekty, wyjazdy, organizowaliśmy zabawy, warsztaty, a z czasem nawet szkoliliśmy. Każdy z nas jest społecznie aktywny. W pewnym momencie w głowie pojawiła się myśl o stworzeniu fundacji. Długo do tego dojrzewaliśmy. W 2018 roku zawiązała się grupa nieformalna Akademia Młodych Głuchych, która rok później zaczęła oficjalnie działać jako fundacja. 

1 marca 2019 roku podpisaliśmy akt założycielski u notariusza. 

Zespół Fundacji. Zdjęcie zostało zrobione w czasie warsztatów “Aktywni! Młodzi! Głusi! Studenci?!”.

19 marca 2019 r. Fundacja Akademia Młodych Głuchych (FAMG) została wpisana do KRS-u. Prezesem fundacji jest Konrad Kozłowski, wiceprezesem Artur Werbel, sekretarzem Agnieszka Szeliga. Wspierają nas członkowie rady fundacji: przewodniczący Mateusz Borowski wraz z Gabrielą Włastowską i Oskarem Wiśniewskim. 

W 2020 roku za naszą pracę zostaliśmy uhonorowani w pierwszej edycji Nagrody Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.