Tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna

Czym jest tożsamość płciowa? Czy płeć może mieć różne wymiary? Czy orientacja seksualna zależy od mody?! W filmie odwołujemy się m.in. do stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.