Bliskość w relacji ze sobą i innymi – warsztaty / Близькість у відносинах з собою та іншими – майстер-класи

Konferencja PL UA

Zapraszamy na warsztaty „Bliskość w relacji ze sobą i innymi”, realizowane w ramach projektu „Tarcza psychiczna 2.0” które poprowadzą psychologowie – Anna Martyniuk-Białecka oraz Filip Rola.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie 24 lutego 2024 roku w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie OSWG ul. Łucka 17/23 w Warszawie

Warsztaty będą prowadzone w polskim języku migowym i tłumaczone na ukraiński język migowy. Zapraszamy osoby zainteresowane, w tym osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.

Warsztaty są bezpłatne, dostępne dla osób głuchych i słabosłyszących od 16 r.ż. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy za zgodą rodzica.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja.

Zadanie finansowane ze środków Programu TUTAJ Fundacji ASHOKA.

Zapisy przyjmujemy do 23 lutego 2024 roku. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.