Aktualne działania

We współpracy z Funduszem Feministycznym realizujemy kolejne działania projektowe.

W cyklu spotkań on-line „W kręgu kobiet – rozmowy Różowego Orzecha” gościmy ludzi, którzy są dla nas inspiracją, działają na rzecz innych, dzielą się swoim doświadczeniem.

Chcemy zwiększać świadomość naszą i naszych odbiorców w ważnych tematach. Zaprosimy Was w tym roku na kilka ciekawych prelekcji. Pierwsza z nich dotyczyła ciałopozytywności.

W naszych działaniach sięgamy też do przeszłości, by czerpać inspirację, siłę i wiarę w to, że nasze działania mają sens.

Chcemy organizować dla Was działania w różnych miejscach w Polsce. Zapraszamy do współpracy.