Bez tabu

Projekt „Bez tabu” to cykl 20 filmów, które poruszają tematy związane m.in. z dojrzewaniem, menstruacją, tożsamością płciową, STI. Jest to przekład na polski język migowy materiałów przygotowanych przez SEXED.PL.

Seria filmów „Bez tabu” to szansa na zwiększenie świadomości i wiedzy osób g/Głuchych w zakresie tematyki związanej z ciałem człowieka i seksualnością.

Podanie treści w polskim języku migowym pozwoli większej liczbie osób zrozumieć przekaz, który wcześniej był tylko w formie tekstów. Projekt “Bez tabu” to pierwsza w Polsce inicjatywa, która umożliwi osobom g/Głuchym dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej w naturalnym języku, w dogodnym dla nich czasie i miejscu. 

Projekt został sfinansowany przez The Global Ressilence Fund. Partnerem merytorycznym jest fundacja SEXED.PL.