Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

Tłumaczenia na polski język migowy:

– tekstów, m.in. artykułów, zaproszeń, ogłoszeń, informacji,
– filmów, m.in. bajek, filmów dokumentalnych, wizytówek, reklam,
– materiałów przygotowanych przez klienta,
– piosenek (autorskie interpretacje) i tekstów artystycznych,
– konferencji i wydarzeń – praca w teamie.

Tłumaczenia International Sign (IS).

Tłumaczenie International Sign podczas konferencji w Krakowie, 2020
Nagranie kursu polskiego języka migowego – „Migaj razem z nami”, 2019-2020

Nauki polskiego języka migowego:

– kursy PJM na poziomie A1-A2,
– lekcje indywidualne PJM – poziom od A1 do C1,
– konsultacje językowe i tłumaczeniowe,
– ocena merytoryczna wykonanego tłumaczenia.

Dostępności:

– konsultacje dla instytucji publicznych i prywatnych w zakresie dostępności usług dla osób Głuchych i słabosłyszących,
– realizacja w polskim języku migowym informacji o podmiocie – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Art. 6 pkt 3c.

Warszawska Akademia Dostępności, 2020-2021
Warsztaty nt. Kultury Głuchych w Radomiu we współpracy z Fundacją FAQM

Edukacji:

– realizacja warsztatów psychoedukacyjnych, 
– prowadzenie warsztatów z edukacji pozaformalnej,
– szkolenia, warsztaty, prelekcje nt. Kultury Głuchych,
– realizacja materiałów edukacyjnych w PJM.

Opracowania materiałów filmowych: 

– organizacja i realizacja nagrań,
– montaż filmów,
– dodawanie napisów do filmów.

Nagrania projektowe, 2021

Zapraszamy do podjęcia współpracy.

Zapewniamy indywidualne podejście do klienta, realizację zleceń na wysokim poziomie, otwartość na potrzeby i nowe pomysły. Wycenę przygotowujemy na etapie ustalania warunków współpracy.