O fundacji

Fundacja Akademia Młodych Głuchych zrodziła się z naszej wewnętrznej potrzeby działania dla innych. Chcemy razem
z Wami budować lepszą rzeczywistość, w której społeczność Głuchych ma szansę na rozwój. Zależy nam na integracji społecznej, wyrównywaniu szans, niwelowaniu barier komunikacyjnych.

Zespół Fundacji Akademia Młodych Głuchych

Maja Wasilewska, Zuzanna Szymańska, Agnieszka Szeliga, Jakub Stanisławczyk, Artur Werbel, Konrad Kozłowski i Grzegorz Ziętala