O fundacji

Fundacja Akademia Młodych Głuchych zrodziła się z naszej wewnętrznej potrzeby działania dla innych. Chcemy razem
z Wami budować lepszą rzeczywistość, w której społeczność Głuchych ma szansę na rozwój. Zależy nam na integracji społecznej, wyrównywaniu szans, niwelowaniu barier komunikacyjnych.