Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

Mieliśmy okazję współpracować z Fundacją FAQM przy realizacji międzynarodowego projektu „Inclusive Youth Work”.

Nagraliśmy film na temat włączania osób Głuchych.

Z ogromną przyjemnością spotkaliśmy się z uczestnikami projektu na warsztatach, podczas których przybliżyliśmy funcjonowanie osób Głuchych. Mieliśmy też okazję, wspólnie z 16 uczestnikami z Estonii, Gruzji, Armenii i Polski, doświadczyć „magii” metod pozaformalnych w działaniach włączających. To było bardzo inspirujące spotkanie