Cele i misja

Celem nadrzędnym Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych głuchych i słabosłyszących. Niwelowanie barier wynikających z wady słuchu, integracja społeczna i aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, informacyjnej, sportowej i rekreacyjnej.

Poprzez działania Fundacji chcemy wzmacniać pozycję społeczną młodych Głuchych w naszym kraju, wpływać na polepszenie warunków ich życia i zwiększać perspektywy rozwoju.