Asertywność w relacjach – warsztaty / Асертивність у стосунках – майстер-класи

Konferencja PL UA

Zapraszamy na warsztaty „Asertywność w relacjach”, realizowane w ramach projektu „Tarcza psychiczna 2.0” które poprowadzi psycholożka – trenerka p. Magdalena Bielak-Kościńska.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie 3 lutego 2024 roku w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie OSWG ul. Łucka 17/23 w Warszawie

Warsztaty będą prowadzone w polskim języku migowym i tłumaczone na ukraiński język migowy. Zapraszamy osoby zainteresowane, w tym osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.

Warsztaty są bezpłatne, dostępne dla osób głuchych i słabosłyszących od 16 r.ż. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy za zgodą rodzica.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja.

Zadanie finansowane ze środków Programu TUTAJ Fundacji ASHOKA.

Zapisy przyjmujemy do 2 lutego 2024 roku. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.