Edukacja dwujęzyczna dla osób z uszkodzeniem słuchu – konferencja w Instytucie Badań Edukacyjnych

Dziś w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyła się konferencja na temat „W stronę efektywnej edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem słuchu – stan obecny, rekomendacje i wyzwania”. Była to ważna okazja do dyskusji na temat edukacji osób z uszkodzeniem słuchu i znaczenia polskiego języka migowego oraz języka polskiego w ich kształceniu.

Fundację reprezentowali Konrad i Zuzanna, którzy brali udział w ciekawych dyskusjach na ten temat. Prelegenci i paneliści mocno podkreślali konieczność wprowadzenia kształcenia dwujęzycznego w edukacji osób z uszkodzeniem słuchu. Mamy nadzieję, że te działania przyniosą efekty i edukacja dwujęzyczna stanie się rzeczywistością, a nie tylko postulatem ponawianym od wielu lat.

Jesteśmy zachwyceni możliwością uczestniczenia w tak ważnej konferencji i mamy nadzieję, że przyczyni się ona do poprawy sytuacji osób z uszkodzeniem słuchu w zakresie edukacji.