Organizujemy kurs samoobrony dla kobiet.

Rośnij w siłę z Różowym Orzechem! 
Kurs samoobrony „Umiesz się bronić? Poczuj swoją siłę” wkracza w fazę realizacji. Spotykamy się w Warszawie w dniach 19-20 września 2020 r. Kurs organizujemy w ramach projektu „Różowy Orzech” finansowanego przez Fundusz Feministyczny

Dziewczyny zapiszcie się i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Do zobaczenia!