Centrum wsparcia dla rodzin i kadry pedagogicznej


Nazwa konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nazwa zadania:
Centrum wsparcia dla rodzin i kadry pedagogicznej
Dofinansowanie: 51 850,00 złotych
Całkowita wartość: 51 850,00 złotych
Opis projektu: Zadanie obejmuje organizację warsztatów dla rodziców, szkoleń dla kadry pedagogicznej, publikację poradnika dla rodziców „Dbam, wspieram, towarzyszę”, stworzenie i publikację słownika terminów chemiczno-fizycznych w polskim języku migowym.