Deklaracja Praw Głuchych Dzieci

Chcemy podzielić się z Wami niesamowitą nowiną. Na Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Głuchych, które odbywa się w Jeju w dniach 9-10 lipca 2023, została zatwierdzona Deklaracja Praw Dzieci Głuchych. Jest to przełomowy moment w walce o równość i godność dzieci.

Deklaracja ta potwierdza, że każde dziecko g/Głuche ma prawo do języka migowego, dostępu do wysokiej jakości edukacji, możliwości wyrażania swoich poglądów oraz ochrony przed pozbawieniem języka. To ogromny krok w kierunku budowy bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym dzieci g/Głuche mają zapewnioną pełnię swoich praw.

Jako Fundacja Akademia Młodych Głuchych przyłączamy się z radością do tej deklaracji. Będziemy wdrażać działania, które przyczynią się do wprowadzenia tych praw w naszym państwie.

Dążymy do budowy silnej społeczności osób g/Głuchych, która aktywnie dba o prawa i godność dzieci g/Głuchych w Polsce.

Razem budujemy równość i inkluzję!

Dziękujemy Magdalenie Dunaj za tłumaczenie deklaracji na polski język migowy