Informacje dla Głuchych Uchodźców z Ukrainy

🇺🇦 Ми підготували переклад інформації для глухих мешканців України щодо правил прийому біженців до польської мови відповідно до даних Управління у справах іноземців.

🇷🇺 Мы подготовили перевод информации для глухих жителей Украины о правилах приема беженцев в польский язык в соответствии с данными Управления по делам иностранцев.

🌍 We have translated the information for the Deaf residents of Ukraine, on the rules of admitting refugees, according to information from the Office for Foreigners (UDSC)

🇵🇱 Przygotowaliśmy tłumaczenie informacji dla Głuchych mieszkańców Ukrainy na temat zasad przyjmowania uchodźców w Polsce zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC).

🇺🇦 Інформація доступна:
російською жестовою мовою із субтитрами українською мовою

🇷🇺 Информация доступна:
на русском жестовом языке с субтитрами на украинском языке

🌍 The information is available in:
– Russian Sign Language with Ukrainian subtitles,

🇵🇱 Informacje są dostępne
w rosyjskim języku migowym z napisami w języku ukraińskim

🇺🇦 російською жестовою мовою з субтитрами російською

🇷🇺 на русском жестовом языке с субтитрами на русском

🌍 Russian Sign Language with Russian subtitles,

🇵🇱 w rosyjskim języku migowym z napisami w języku rosyjskim

🇺🇦 На міжнародний жест із субтитрами англійською мовою

🇷🇺 На международный жест с субтитрами на английском языке

🌍 International Sign with English subtitles,

🇵🇱 w International Sign z napisami w języku angielskim

🇺🇦 польська жестова мова з субтитрами польською мовою.

🇷🇺 польский жестовой язык с субтитрами на польском языке.

🌍 Polish Sign Language with Polish subtitles.

🇵🇱 w polskim języku migowym z napisami w języku polskim.

🇺🇦 Сподіваємось, що найближчим часом ці матеріали з’являться на сайті УДСК.

🇷🇺 Надеемся, что в ближайшее время эти материалы появятся на сайте УДСК.

🌍 We hope that this content appears on the UDSC website in the near future.

🇵🇱 Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie te materiały pojawia się na stronie internetowej UDSC.

🇺🇦 Дякуємо Лесі Лупооковій, Пауліні Готцей та Фонду Культури без Бар’єрів за участь у реалізації нашої ініціативи, Енні Стопінській та Джоан Суварт-Олшевській із школа Lucka за величезну підтримку!

🇷🇺 Спасибо Лесе Лупооковой, Паулине Готцей и Фонду Культуры без Барьеров за участие в реализации нашей инициативы, Энни Стопинскей и Джоан Суварт-Олшевскей с школа Lucka за огромную поддержку!

🌍 We would like to thank Lesia Lupookova and Paulina Gojtka from the Foundation for Culture without Barriers for their participation in the implementation of our initiative, Anna Stopińska and Joanna Suwart-Olszewska for their great support!

🇵🇱 Dziękujemy Lesi Lupookovej Paulinie Gojtce z Fundacji Kultury bez Barier za udział w realizacji naszej inicjatywy, Annie Stopińskiej i Joannie Suwart-Olszewskiej z Przystanku Łucka za ogromne wsparcie!