Głuche kobiety w przeszłości

Zespół projektowy “Różowy Orzech” zorganizował w dniu 26 maja 2021 r. prelekcję na temat działalności Głuchych kobiet w obszarze feminizmu. Poprowadził ją Prezes Instytutu Historii Głuchych “Surdus Historicus” – p. Tomasz Świderski.