iYWnspiracje do pracy z młodzieżą

W imieniu oragnizatora – Fundacji proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi, i własnym zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji on-line z tłumaczeniem na polskim język migowy.

Konferencja iYWnspiracje do pracy z młodzieżą – konferencja podsumowująca projekt Inclusive Youth Work skierowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych, nauczycieli, opiekunów wolontariatu, wolontariuszy, liderów grup nieformalnych oraz wszystkich zainteresowanych pracą z młodzieżą. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanawiać się będziemy nad metodyką pracy z różnymi grupami i sposobami motywowania młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz innych. Porozmawiamy o korzyściach płynących z podejmowania działań wolontarystycznych jak również o tym, czy mogą być potwierdzone i wykorzystane w innych dziedzinach życia na przykład na rynku pracy. Zaprezentowane zostaną również rezultaty międzynarodowego projektu Inclusive Youth Work.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajhUwH5CiyLXPF9q7a-qD7cKRwX3ceQFOz8CXUE5updBqFw/viewform?usp=sf_link

Zgłoszenia są przyjmowane do 18 marca 2021. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do wydarzenia oraz materiały pokonferencyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdziecie Państwo na www.faqm.pl