Ciałopozytywność w PJM

Postrzeganie w sposób pozytywny swojego ciała bardzo dobrze wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Myślimy, że nie trzeba Was do tego przekonywać. 

25 stycznia Zespół Różowego Orzecha zorganizował prelekcję o ciałopozytywności, tłumaczoną na polski język migowy (PJM).

Przedstawiamy zapis z tego spotkania.