List otwarty do Rządu

18 marca 2020 r.

                                                                                                                                                             

Kancelaria Premiera RP

Ministerstwo Zdrowia  

Wojewodowie, Prezydenci Miast


List otwarty organizacji pozarządowych ws. braku dostępu do informacji dla obywateli głuchych i słabosłyszących podczas pandemii koronowirusa.

Szanowni Państwo,

w Polsce ogłoszono stan epidemiczny, od kilku dni obserwujemy wzrost zachorowań spowodowanych koronawirusem. Podejmowane są działania mające na celu ochronę zdrowia Polaków, które są w dużej części niedostępne dla osób głuchych.

Wszystkie stacje telewizyjne na swoich kanałach informacyjnych na bieżąco transmitują konferencje rządowe, samorządowe, tym samym uświadamiając społeczeństwu skalę problemu, podając rekomendacje jak należy się zachować, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Wprowadzane są nowe regulacje prawne, których konsekwencją są m.in. zawieszenia zajęć w szkołach, zamknięcie granic, objęcie kwarantanną osób powracających z innych państw.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, informacji bardzo dużo, a tymczasem z dostępności do nich jest wykluczona bardzo duża grupa obywateli Polski. Są to osoby zuszkodzonym słuchem, Głusi i słabosłyszący, którzy z braku dostępu do informacji czują się niepewnie, wzrasta ich niepokój i budzi się dodatkowa frustracja.

Brak informacji utrudnia im dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo ich bliskich. Jak wynika ze statystyk Polskiego Związku Głuchych w Polsce mieszka około 800 tysięcy obywateli z wadą słuchu, w tym ok. 50 tysięcy obywateli Głuchych posługujących się w komunikacji polskim językiem migowym, mających trudności ze zrozumieniem tekstu w języku polskim.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy, że brak dostępu do rzetelnych informacji, powoduje wzrost paniki wśród osób z wadą słuchu, które mogą być dodatkowo narażone na manipulację faktami, a w chwili obecnej nie bardzo mają do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach wątpliwych.

Zalecają Państwo kontakt przez infolinię, tak jest w przypadku NFZ, Sanepidu i ZUS. Osoby głuche nie zadzwonią, nie zapytają, a chcą mieć dostęp do pomocy i wsparcia. Stworzenie możliwości zgłoszenia sprawy poprzez wideoczat z tłumaczem języka migowego, by Głuchy obywatel mógł uzyskać pomoc, otrzymać informacje, nie tylko w godzinach 8:00-16:00, ale jak każdy obywatel 7 dni w tygodniu przez całą dobę – to sprawa podstawowa.

Minister Zdrowia rekomenduje unikanie zgromadzeń, pozostanie w domu. Głuchy bez wspomnianych wyżej narzędzi komunikacji zmuszony jest wyjść z domu, prosić o pomoc osobę słyszącą, by pomogła załatwić jego sprawę. Nie chcemy takiego życia. Chcemy pełnej dostępności do informacji i możliwości dbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszych rodzin bez angażowania osób trzecich.

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych wystąpił do Państwa o uczynienie dostępnym dla osób Głuchych i słabosłyszących przekazów związanych z bieżącą sytuacją i szerzącą się pandemią koronawirusa. Petycja pozostała praktycznie bez echa, chociaż zdarzają się konferencje
z tłumaczeniem na język migowy.

Zdarza się, że pojawia się tłumaczenia na język migowy podczas konferencji, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Za każdym razem w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze przedstawicieli naszego środowiska z prośbą o napisy. Tłumacz polskiego języka migowego i napisy to podstawowe rozwiązanie, które należy wprowadzić podczas konferencji, wypowiedzi w mediach. Zapewniają nam poczucie, że jesteśmy równorzędnymi obywatelami Polski, a nie grupą “gorszego sortu”.

Apelujemy o tłumaczenia w polskim języku migowym i opatrzenie napisami konferencji rządowych, wojewódzkich, miejskich, a także wypowiedzi przedstawicieli stacji sanitarnych.  Potrzebujemy tłumaczenia dostępnego dla odbiorcy – tłumacza dobrze widocznego, a nie schowanego w rogu ekranu, który wymaga od nas oglądania przekazu praktycznie tuż przed ekranem telewizora. Takie rozwiązania są praktykowane w wielu państwach Europy, wierzymy więc w to, że możliwe również w naszej rzeczywistości.

Chcemy natychmiast reagować na zalecenia związane z walką z szerzeniem się koronawirusa, chcemy być odpowiedzialni społecznie i bezpieczni, co jest trudne, gdy musimy czekać do wieczornych wiadomości w skrócie podających informacje.

Raz jeszcze, jako obywatele Polski, w imieniu całej społeczności osób
z wadą słuchu domagamy się pełnego dostępu do informacji, którą gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor listu otwartego: Fundacja Akademia Młodych Głuchych

Dołączają organizacje pozarządowe:

 1. DeafRespect
 2. Fundacja Batorego
 3. Fundacja „Dźwięki Ciszy”
 4. Fundacja Cicha Tęcza
 5. Fundacja ECHO
 6. Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi
 7. Fundacja Głuchych Zacisze
 8. Fundacja Kulawa Warszawa
 9. Fundacja Kultury bez Barier
 10. Fundacja Między Uszami
 11. Fundacja Migawka
 12. Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON
 13. Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej
 14. Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 15. Fundacja TUS Niepełnosprawnik
 16. Fundacja Vis Bonitatis
 17. Fundacja Ukryte Marzenia
 18. Fundusz Feministyczny
 19. Glusi.TV
 20. Grupa MIGAWKI
 21. Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus
 22. Instytut Spraw Głuchych
 23. Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych
 24. Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „nad Kamienną”
 25. Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakreceni”
 26. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 27. Polski Związek Głuchych
 28. Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Opolu
 29. Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Wejherowie
 30. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski
 31. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski
 32. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
 33. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
 34. Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
 35. Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
 36. Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski
 37. Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
 38. Polski Związek Sportu Niesłyszących
 39. sigma.ngo
 40. Stowarzyszenie Intro, Wrocław
 41. Stowarzyszenie Migaj Sercem
 42. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu…
 43. Stowarzyszenie Scena Robocza
 44. Stowarzyszenie SUITA
 45. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
 46. Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST

Wsparcie społeczne:

 1. AVT Lab
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP
 3. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i ZSN
 4. Centrum Finansowe Głuchych
 5. Centrum Polskiego Języka Migowego
 6. DEAF TRAVEL MARTIN’S
 7. EduPJM
 8. Gallaudet Club
 9. glusi.pl
 10. Henkis
 11. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 12. Koło Naukowe Języka Migowego i Kultury Głuchych
 13. Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej UP
 14. Małgorzata Talipska – Przewodnicząca Polskiej Rady Języka Migowego
 15. MigBand
 16. Migaj.eu
 17. migam.pl
 18. Młodzi Migają Muzykę
 19. Praca bez Barier – Agencja Pracy dla osób Głuchych
 20. Pracownia Lingwistyki Migowej
 21. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy