Aktywni! Młodzi! Głusi! Studenci (?!)!

22 września 2018 r.

W ramach aktywizowania środowiska młodych Głuchych i nie tylko zorganizowaliśmy popołudniowe spotkanie warsztatowe. 

W pierwszej części naszego wydarzenia przeprowadziliśmy warsztaty
z edukacji pozaformalnej. Były to gry i ćwiczenia praktyczne mające na celu integrację grupy. Spróbowali odnaleźć się w takiej nowej sytuacji
i wymienić się doświadczeniami. Wśród uczestników nie zabrakło osób słyszących, a dzięki pracy tłumaczy-wolontariuszy wydarzenie było dostępne dla każdego. 

W drugiej części spotkania poznaliśmy działaczy Europejskiej Unii Studentów Głuchych (European Deaf Students’ Union – EDSU). Przyjechało do nas 7 osób z różnych państw, z różnymi  doświadczeniami i punktami widzenia. Nasi gośćie to studenci, którzy swoje działania koncentrują się
na pracy na rzecz studentów Głuchych. Mogliśmy poznać standardy wypracowane przez EDSU związane z prawem równego dostępu
do edukacji. 

Nie zabrakło również burzliwych dyskusji, wymiany doświadczeń
i ciekawych zadań intergracyjnych.