TURKUS Festival – dzień szósty

Konsultacje z Małgorzatą Talipską z Instytutu Spraw Głuchych rozpoczną się dziś (26.09) o godzinie 09.00.

Wejdź w link, poczekaj na swoją kolej, zadaj pytanie, uzyskaj konkretne wsparcie.

ZOOM:
Meeting ID: 962 8545 1450
Passcode: 763227

Istnieje szczególny rodzaj piękna, który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Gaston Bachelard

Jak zmieniał się na przestrzeni lat polski język migowy? Czy wszyscy Polacy migają tak samo? Czy w PJM możemy znaleźć archaizmy? Na co warto zwracać uwagę ucząc się polskiego języka migowego? O tych kwestiach, iw ielu innych, w rozmowie z Arturem Werblem opowiada Natalia Rudkiewicz – lektorka pjm, nauczycielka w OSWG Przystanek Łucka w Warszawie.

PJM dawniej i dziś…

Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 6, pkt 1.

Czy informacje dla osób g/Głuchych i słabosłyszących są w pełni dostępne? Czy czują się oni społecznie i informacyjnie wykluczeni? Co można zrobić, by świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich? Pytania trzeba zadawać, ale najważniejsze to szukać odpowiedzi, by móc wprowadzać w życie skuteczne rozwiązania. Zapraszamy na rozmowę o dostępności z naszymi ekspertami Danielem Kotowskim, Bartoszem Margańcem, Małgorzatą Talipską, Anną Żórawską. 

Rozmowy o dostępności

Poezja migowa to charakterystyczna dla Kultury Głuchych forma wyrazu. Adam Stoyanov w utworze “Ptasia rodzina” prezentuję poezję z wykorzystaniem kształtu litery B.

Ptasia rodzina