Rejestracja na konferencję „Zdrowie psychiczne g/Głuchych i słabosłyszących” / Реєстрація на конференцію „Психічне здоров’я глухих та слабочуючих